Portakal Otomotiv İletişimCumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol Murat Sokak No.2 Kartal Köprüsü Yakacık
Kartal/İSTANBUL

Telefon: 444 82 86

[email protected] www.portakalotomotiv.com.tr
Yol Tarifi Al